Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi: OŚWIADCZENIE

Geschrieben von sowa (»)
19.02.2013 in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 22x

basel/drzewo-czerwone.jpg

W dniu 17 lutego 2013r. w XXXII rocznicę strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich ukonstytuował się Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi z siedzibą w Rzeszowie celem koordynacji protestów w skali całego kraju zapoczątkowanych w Szczecinie w grudniu ub.r. w sprawie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom.

W skład Komitetu wchodzą sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich w  Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie oraz przedstawiciele komitetów protestacyjnych z   różnych regionów Polski.

Komitet ma charakter otwarty, a jego skład będzie poszerzany o przedstawicieli terenowych komitetów protestacyjnych za zgodą dotychczasowych członków.

Pełnomocnikiem OKPwOPZ wybrany został Wieńczysław Nowacki – członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, zaś na sekretarza  powołano Zbigniewa Kurasia.    

Adresem do kontaktów z Komitetem jest siedziba Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. 177725604, Tel. kom. 513 285 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl  

 Rzeszów, 17 luty 2013r.
  

     Ogólnopolski Komitet Protestacyjny
w Obronie Polskiej Ziemi

 (-)Antoni Kopaczewski    (-)Kazimierz Chorzępa
(-)Wieńczysław Nowacki   (-)Stanisław Superson

 (-)Zbigniew Kuraś   (-)Maciej Kublikowski
(-)Leszek Murzyn               (-)Marian Pałasz       

 (-)Jan Piwowarski  (-)Stanisław Dudek
(-)Aleksander Szura

 Powołanie Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi poparli uczestnicy Konferencji XXXII Rocznicy Porozumień – Rzeszowsko   Ustrzyckich w Rzeszowie – według listy obecności: 152 osoby.

                        R E Z O L U C J A
Rzeszów, 14.02.13r.   

 Donald Tusk
 Premier RP Warszawa
za pośrednictwemWojewody Podkarpackiego
w Rzeszowie

My, uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykac Dolnych i Rzeszowie z 1981r. oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich wyrażamy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży ziemi obcokrajowcom i usunięcia nieprawidłowości w obrocie ziemią.
Jednocześnie podkreślamy, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie zawarte pomiędzy Rządem a strajkującymi rolnikami w 1981r. nie zostały w pełni zrealizowane, a to w następującym zakresie :

1. Ustawowego wzmocnienia nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznania rodzinnego gospodarstwa za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej. /Dział I ,pkt.1 Porozumienia rzeszowskiego/.

2. Nowelizacji ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin, podwyższenia najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie wieku emerytalnego. /Dz.IV/.

3. Uzgadniania stanowisk i rozwiązywania innych wyłaniających się problemów./Dz.VIII pkt.2/.

Przypominamy, że na mocy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich powołana została Komisja ds. Realizacji Porozumień reprezentująca przedstawicielstwo „legalnie działających organizacji rolników”, celem realizacji podpisanych Porozumień oraz rozwiązywania innych wyłaniających się problemów dotyczących wsi i rolnictwa.
W zakresie powyższego punktu 3 złamaniem zapisów Porozumień jest brak : ustawowych regulacji dot. gospodarstwa rodzinnego, co jednocześnie stanowi naruszenie art. 21 Konstytucji RP, uciążliwe przepisy utrudniające sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych wytworzonych w gospodarstwie rolnym,  instalowanie ferm wiatrowych na terenach wiejskich bez zgody społeczności lokalnych, wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia i życia nasion genetycznie modyfikowanych GMO oraz ograniczanie wolności słowa katolików świeckich poprzez odmowę miejsca na multipleksie dla Telewizji „TRWAM”.
W związku z powyższym, wobec coraz liczniejszych protestów rolników w różnych regionach Polski, celem koordynacji działań w obronie interesu narodowego i państwowego powołujemy w dniu dzisiejszym Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi, który ukonstytuuje się w dniu 17 lutego 2013r. w Rzeszowie w trakcie Konferencji XXXII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

– Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Prezes Honorowy Antoni Kopaczewski

– Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników – Kazimierz Chorzępa

– Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich – Wieńczysław Nowacki

– NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Woj. Podkarpackiego – Jan Karuś

– Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” – Jan Piwowarski

– Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Stanisław Superson

  Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10,

Tel. 177725604, Tel. kom. 513 283 345, www.ojcowizna, e–mail : slojcowizna@wp.pl

http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1086

Ogolnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie
Polskiej Ziemi 20130219 Stefan Kosiewski Aforyzmy… 84

February 19, 2013 kulturzentrum   54 other publications

http://issuu.com/kulturzentrum/docs/ojcowizna


 • Blaszynski  Ireneusz
  fajna inicjatywa ale zamiast pisania podań, protestów i petycji radził bym
  zaopatrzyć się w trochę broni i amunicji. Jak się nie przyda to w szafie
  poleży a „jeść nie woła“. A lepiej mieć i nie potrzebować ja potrzebować i nie
  mieć.

 • Stefan Kosiewski Blaszynski Ireneusz
  czy prosił ktoś o rady młodego człowieka, który nie ma w głowie, lecz ma w nogach, dlatego maszeruje, zamiast poleżeć, bo jeść nie woła? Wyślij, przemądrzały młodzieńcze swoje niewyparzone rady dla tych, którzy protestowali już
  30 lat temu i rząd do nich przyjechał Adres do kontaktu
  : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Rzeszów, ul. Piłsudskiego
  8-10,
  Tel. 177725604, Tel. kom. 513 283 345, www.ojcowizna,
  e–mail : slojcowizna@wp.pl

 • Blaszynski
  Ireneusz

  Stefanie drogi przyjacielu wiek nie świadczy o mądrości powinieneś to
  wiedzieć. Po przeczytaniu wszej petycji odnoszę wrażenie ze wy chcecie
  poinformować, Tuska że „źle się dzieje w państwie Polskim“. Ale on o tym
  doskonale wie sam przepychał ustawę po
  zwalająca
  wyprzedawać ziemie Polskie obcokrajowcom to jest celowe działanie z jego
  strony. A tam na zdrowy „chłopski“ rozum to czy sądzisz że wasza petycja zrobi
  na nim wrażenie ? Przypominam Ci że w ostatnich czasach były znacznie większe
  fale protestów które sanowany Pan premier raczył olać ciepłym sikiem po dużym
  łuku. Możecie sobie protestować do woli jet to na rękę wszystkim do okoła
  możecie na znak protestu nie zasiać przestać hodować, w to mi graj niemieckim
  rolnikom którzy obawiają się konkurencji ze strony polskiego gospodarza.
  Zablokujecie ulice, nie ma problemu wyślą oddziały prewencji potraktują was
  gazem i gumowymi kulami tak jak nas podczas Marszu Niepodległości dla nich to
  żaden problem a dla policjantów czysta przyjemność. Rozumiem, że mój pomysł
  nie przypadł Panu do gustu ponieważ firma z podanego linku zapewne planuje
  czerpać korzyści z biurokratycznej drogi „walki“. Więc podsumowując protesty
  petycje pomogą wam tyle samo co stoczniowcom, pracownikom Fiata, radomskiego
  Łucznika i innym. Nie te czasy Stefanie nikt nie przyjedzie, a wasza petycja
  tylko przekona premiera że wszystko idzie po jego myśli i zgodnie z planem
  Brukseli.
  9 godz.
  temu

  ·
  Lubię to!
  ·
  1

 • Stefan Kosiewski@Blaszynski Ireneusz – Chłopcze, Chłopi w Polsce napisali
  protest, a dziennikarz w Niemczech upowszechnił w internecie ten komunikat
  przesyłając m.in. Tobie do wiadomości. Ty natomiast olałeś opublikowany
  komunikat językowy (patrz: Schemat komunikacji językowej Romana Jacobsona)
  skupiając się zaledwie na wyrażeniu swoich niezdrowych emocji, ponieważ jesteś
  karmiony emocjami i używasz nawet na dowód tego na fejsbuku plakatu Marszu
  Niepodległości zamiast własnej fotki. Wyluzuj, Bracie Polaku chociażby
  dlatego, że mogą Ci zlikwidować profil za to naruszenie regulaminu fejsbuka,
  bowiem chociaż jesteś urodzony w stanie wojennym, to nie powód jeszcze, żeby
  na całe życie pogrążać się w autodestrukcyjnych emocjach i ulegać zniewoleniu
  Szatana.

  Komunikaty językowe po to są formułowane zgodnie z
  Prawdą, żeby przekazać komuś określoną treść do odczytania jej w konkretnym
  kontekście historycznym. Nie należy dokonywać nadinterpretacji tekstu, nie
  należy  w zarozumiały sposób twierdzić, że zjadło się wszystkie rozumy i
  że nic nie ma sensu, bo Tusk ma do dyspozycji policję, ubowców i Mossad, który z karabinami oprowadza nie tylko po Warszawie i Oświęcimiu wycieczki
  żydowskiej młodzieży z Izraela.

  Nie mieszaj paranoicznie, Mój Drogi Znajomy na fejsbuku, nie wymyślaj sobie istnienie jakiejś „firmy z podanego linku“, bo to jest tylko wytwór Twojej chorej wyobraźni. Nie ma żadnej firmy, jest komunikat językowy w obronie polskiej ziemi, podpisany przez kilku rolników polskich i wysłany do premiera RP. Były dziennikarz Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa opublikował ten tekst i dostarczył Ci do domu na ekran, jak wcześniej będąc na etacie redaktora w tygodniku „Solidarność Jastrzębie“ Zarządu Regionu w Katowicach pisał o protestach Polaków do wiadomości Polaków.
  84.
  Nie wzywaj do wojny domowej w Polsce, nie nawołuj do zbierania broni i amunicji, bo Jugosławia jeszcze niedawno żyła w całości i nie było śmiertelnych ofiar przechodzenia do kapitalizmu z bronią. Nie udzialaj nikomu rad, jeżeli nie jesteś o to proszony. Nabywaj wiedzę, ucz się na cudzych błędach, rozbrajaj żydokomunistów!
  Albo maszeruj, …maszeruj, głośno krzycz: Niech żyje nam… Jarosław Kaczewicz.

Witam, Solidarna Polska na bieżąco monitoruje sytuację w
zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi. Bardzo proszę o przekazywanie
informacji o działalności komitetu protestacyjnego.

 • Serdecznie pozdrawiam,
  Biuro Prasowe
  Solidarna Polska
  Die 19. Feb 2013 8:47
  kp-sp kp-sp <kp-sp@…
  kp-sp@..
  http://de.groups.yahoo.com/group/sowamagazyn/message/1087

 • Yahoo! Groups de.groups.yahoo.com Kostenlose und einfache
  Mail-Groups kilka sekund
  temu

Eugeniusz Grzeszczak opublikował(a) post w obszarze
Stefan Kosiewski  

Pozdrawiam panie Stefanie,
witając w gronie znajomych. Pomyślności. EG

8 godz. temuTy to lubisz.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*


Zur Werkzeugleiste springen