Bandy w strukturach MS 20130310 Stefan Kosiewski: Zniweczona rzeczywistosc FO144

Geschrieben von europäisches magazin (») heute um 00:44 in der Kategorie Polnischer Schulverein OSWIATA, gelesen: 1x
 prokuratura/pr-katowice-2003-02-19.jpg

Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód w Katowicach

Młodszy Referent /Anna Gil-Oleś/ Ko 207/ 13

Frankfurt, 10 marca 2013 r.

QR code for this recording:

Szanowna Pani Referent,

uprzejmie dziękuję za Pani Pismo wysłane „Na zarządzenie prokuratora“ z datą 19.02.2013 r. , Znak jw. informujące mnie, iż moja „skarga z dnia 15 lutego 2013 roku wraz z zawiadomieniem o przestępstwie prześladowania „przez bandy osobników żydowskiego pochodzenia etnicznego ukryte w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP“ w dniu 19 lutego zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach“.

Pr-katowice-wschod-19-02

Jako Polak i Katolik mówię po prostu: Bóg zapłać, a są to słowa, którymi mój śp. Ojciec chrzestny a zarazem imiennik, brat rodzony mojej śp. Mamy z domu Kobus, nauczyciel religii w szkołach miasta Czeladź, skarbnik Akcji Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu i z zawodu prawnik podziękował zapewne śp. biskupowi drowi Adamowi Smigielskiemu SDB za Imprimatur  dla Tomu IV Zeszytów Pastoralnych „Kościół i świat“, w których zamieszczony został w 1998 r. jego artykuł opatrzony tytułem: Naród czy społeczeństwo obywatelskie. S. 92-109 ISSN 1425-8935.

Julian Tuwim natomiast znany jest z tego, że napisał deprawujący polskie dzieci wierszyk rasistowski o Murzynku Bambo.  Wyszydzając i ośmieszając w bżydki sposób w inkryminowanym tekście afrykańskiego chłopca, uciekającego rzekomo na palmę przed nauką w szkole podstawowej, żydokomunista Tuwim tworzył obżydliwy stereotyp czarnego, głupiego goja, do którego pogardę wpajano Polakom już od najmłodszego w Elementarzu za Stalina, Gomułki a nawet jeszcze za Jaruzelskiego.

Inni grafomani żydowscy, tacy dla przykładu jak Szymborska, z domu Rottermund a także Wagman (używane nazwisko: Adam Ważyk) podpisywali w tym czasie listy otwarte do władz partyjnych, nawołujące do wydania przez sąd w PRL-u wyroku śmierci na ks. biskupie Kaczmarku i podżegające zarazem do surowego skazania wyrokami sądowymi na długoletnie więzienie polskich księży świętego Kościoła Rzymskokatolickiego.

Zarazem płodzili ci sprawcy poematy gloryfikujące partię komunistyczną i Stalina, by w końcu po latach mogło żydostwo na Zachodzie przyznać Szymborskiej Literacką Nagrodę Nobla za całokształt.  Przypomnijmy zatem w tym miejscu, że Szymborska ( z domu Rottermund) w tomiku wydanym w 1954 r. posługiwała się w rymowance „Wstępującemu do Partii“  nast. słowami:

„Partia. Należeć do niej,
z nią działać, z nią marzyć
z nią w planach nieulękłych,
z nią w trosce bezsennej –
wierz mi, to najpiękniejsze,
co się może zdarzyć,
w czasie naszej młodości
– gwiazdy dwuramiennej“.

Dwuramienną gwiazdą żydokomunistki Szymborskiej był gloryfikowany przez nią Stalin – wyjaśniam tę metaforę jako absolwent Filologii Polskiej, wyrzucony karnie w grudniu 1977 r. z Uniwersytetu Sląskiego (po złożeniu wcześniej w Dziekanacie pracy magisterskiej na temat: „Henryk Elzenberg jako krytyk literacki“ i po uzyskaniu absolutorium, tzn. po zdaniu wszystkich egzaminów tudzież po uzyskaniu przewidzanych planem studiów zaliczeń przedmiotów.  Relegowany zostałem natomiast „Za postawę niegodną studenta PRL“, a konkretnie za rzekome kopnięcie w pierś tajnego funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej robiącego naówczas jednocześnie w Sosnowcu za studenta Uniwersytetu Sląskiego.

Za to samo dostałem 21.12.1977  karę grzywny w wysokości 3000 zł orzeczoną przez Kolegium w Sosnowcu. I jeszcze po trzech miesiącach skazany zostałem za to samo w marcu 1978 r. przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu.   POKWITOWANIE: 11. IV. 1978 r. Sąd Rejonowy w Sosnowcu: grzywna, koszty 3 700 zł

Po sierpniu 1980 r. mając do wyboru rehabilitację, na podstawie 4. punktu porozumienia podpisanego w Stoczni Gdańskiej przez Wałęsę z Jagielskim,  lub zwykłe przywrócenie na studia po 3 latach, wybrałem to drugie jako mniej skomplikowaną drogę do uzyskania w najszybszym czasie, przed kolejnym plenum Komitetu Centralnego PZPR, tytułu zawodowego magister filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz ogólną oceną „dobry“ w Dyplomie zaświadczającym ukończenie wyższej uczelni, którym nie może się np. do dzisiaj okazać oszust Aleksander Kwaśniewski, podający się przed wyborami prezydenckimi za magistra.

27.3.1980 wzywa się ob. Stefan Kosiewski do wpłacenia grzywny – wyrok Kolegium ds. Wykroczeń przy naczelniku Miasta Czeladzi

Pragnę przy okazji powiedzieć, że Kolegium  ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Czeladź skazało mnie w marcu 1980 r. za to przestępstwo, które popełnił Kwaśniewski,  na karę grzywny w wysokości 1200 zł, chociaż przy okazji zatrzymania mnie wtedy, przy okazji nieudanej prowokacji policyjnej zmierzającej do zrobienia ze mnie złodzieja parasola kupionego dla mnie w prezencie imieniowym  przez mojego śp. Ojca, Władysława skazanego na kilkuletnie więzienie wyrokiem żydokomunistycznego sądu w 1945 r. , chociaż to nie ja szydziłem sam z siebie słowem wypowiadanym jako epitet: „magister, magister“ w budynku milicji na Węgrodzie, lecz przesłuchujący mnie milicjant, którego nazwisko powinno być w archiwum KM MO w Czeladzi, jeżeli akta tej sprawy nie uległy zniszczeniu.

Nie ma przedawnienia dla zbrodni żydokomuny. Aleksander Kwaśniewski był partyjnym kolegą Jaruzelskiegp i Kiszczaka, tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, który nie  odpowiedział jeszcze przed sądem Rzeczypospolitej Polskiej za bezprawne używanie tytułu magister, a już się pcha ponownie do koryta, chce z Kaliszem założyć listę kryptosyjonistów (ukrytych żydów), kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Ten człowiek był w roku 1977 r. przewodniczącym Rady Redakcyjnej kwartalnika „Integracje“, w którym za redaktora naczelnego robił z kolei Zygmunt Korus z Bytomia, dzisiaj podający się za demokratycznego publicystę, zaś wtedy Zygmunt publikował m.in. moje wiersze obok propagandowych tekstów pisanych przez idologów partyjnych w stylu Rakowskiego, na które to teksty nie miałem najmniejszego wpływu.

Drugi natomiast obok Szymborskiej grafoman żydowskiego pochodzenia etnicznego Adam Wagman (używane nazwisko: Ważyk) ogłupiał beztrosko Naród Polski w tamtych okrutnych, nieludzkich czasach, tak samo zakłamanymi jak Kwaśniewski, fałszywymi z gruntu  bredniami idioty:

         „Mądrość Stalina rzeka szeroka,

w ciężkich turbinach przetacza wody,

płynąc wysiewa pszenice w tundrach,

zalesia stepy, stawia ogrody.“

Na tym to podłożu miała zrodzić się w przyszłości nieludzka zaiste nienawiść do Polaków morderców ks. Popiełuszki, ks. Suchowolca, ks. Zycha i wielu, wielu innych, nie znanych szerzej z  imienia Polaków, zarówno przedstawicieli laikatu jak i duchownych, zamordowanych przez tzw. nieznanych sprawców.  „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Tobie przystoi pieśń, o Boże, w Syjonie i Tobie złożę ślub w Jeruzalem: wysłuchaj modlitwę moją, do Ciebie wszelkie ciało przyjdzie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość Wiekuista niechaj im świeci“ – ze str. 57 modlitewnika i śpiewnika wydanego dla wszystkich za Zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie udzielonym 2 kwietnia 1957 ( + Eugeniusz arcybiskup).  Wyjaśniam, że słowa modlitwy przytoczyłem w intencji ofiar.

Profl Stalina z akt policji

Stalin-mugshot-profile

wiki

W Rosji Sowieckiej inicjatorem mordów dokonywanych na popach cerkwii Moskiewskiej był całkiem oficjalnie Stalin, którego prawdziwe nazwisko brzmiało po gruzińsku: Syn żydowski (Dżugaszwili). W 1929 r. założył ten bandzior, w młodości napadający na banki,  organizację propagującą ateizm, Związek Wojujących Bezbożników.  Jak podaje wikipedia: „…głównie przeciwko cerkwi prawosławnej, a także innym wyznaniom. Nowa ateistyczna organizacja była głównym wykonawcą w następnych kilkunastu latach, planowego niszczenia obiektów sakralnych, cmentarzy, przedmiotów kultu religijnego a także przekazywaniem służbom bezpieczeństwa ZSRR list księży przeznaczonych do wymordowania(…) Stalin przejął i rozwinął po rządach Lenina bezwzględną policję polityczną („Czeka„) oraz zalążek systemu obozów koncentracyjnych Gułag (Gławnoje Uprawlienie Łagieriej), w którym począwszy od 1933 przebywało na stałe 10 milionów więźniów“.

Robiący w rządzie gen. Jeruzelskiego za rzecznika rządu stanu wojennego w PRL-u żyd Jerzy Urban odnotował już jako właściciel tygodnika NIE, że stwierdziłem w styczniu 2005 r.: “ …komunizm musi być osądzony przez Międzynarodowy Trybunał taki sam jak Norymberga. Polska i Europa mają prawo do poznania prawdy o swojej przeszłości. Komunistyczni złoczyńcy i kaci muszą być nazwani po nazwisku, a czyny ich muszą być osądzone jak przestępstwa zbrodniarzy hitlerowskich, jako zbrodnie przeciwko ludzkości“. Niniejszym podtrzymuję to moje stwierdzenie.

Wnoszę zarazem o przyznanie mi przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej pomocy prawnej i środków na rzeczywistą demokratyzację państwa, we wysokości nie mniejszej, niż otrzymał na tzw. cyfryzację potomek żydowski Michał Boni, agent Służby Bezpieczeństwa, który robi wciąż za Ministra Administracji aparatu państwa, w którym  bandy osobników żydowskiego pochodzenia etnicznego ukryte w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości RP skazały mnie zaocznie 1 sierpnia 2008 r. w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem Sądu Rejonowego za rzekomą kradzież dzieciom nie przedstawiającej żadnej wartości, starej i zniszczonej piłki do gry w piłkę nożna, którą wcześniej sam zaniosłem do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie jako dowód dręczenia mnie przez osobników żydowskiego pochodzenia etnicznego, w sprawie umorzonej po znajomości dla dobra policjantów noszących w Tomaszowie żydowskie nazwiska (jak np. policjant Mela), połączonych ze sobą rodzinnie sitwą i zatrudnionych w budżetówce całymi rodzinami.

5-07-2008

Nadmieniam, że zwracałem się już do Ministra Sprawiedliwości o kasację tegoż wyroku, wydanego z rażącym naruszeniem prawa, lecz osobnik o żydowskim nazwisku Czuma, zlekceważył mój wniosek tak samo jak ja zlekceważyłem w 1981 r. wizytę Czumy w moim pokoju redakcyjnym,w redakcji tygodnika „Solidarność Jastrzębie“ w Katowicach, w którym pracowałem na etacie redaktora, tymczasem Andrzej Czuma umieszczony został akurat przez kogoś, w to już nie wnikam, na bardzo dobrze opłacalnym etacie w tym samym Zarządzie Regionu Sląsko-Dąbrowskiej Solidarności, a co on tam robił i dla kogo, ja nie chciałem wtedy po prostu wiedzieć.  Akta tej operacji winny być w Katowicach, w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, która umieściła moje nazwisko w Katalogu osób rozpracowywanych przez SB: Dane osoby, rozpracowywanie, czeladz24.pl 20130117 Po tym, jak figurant sprawy wyjechal do RFN 11.01.1983 Reads: 126 – Pages: 2  Jan 17, 2013 http://de.scribd.com/collections/3995710/Zniweczona-rzeczywistosc.

H

Tymczasem, zgodnie z informacją przysłaną mi pocztą przez jakiś sąd (w Tomaszowie, czy w Piotrkowie Trybunalskim a może i w Łodzi),  zmieniły się podobno w Polsce kompetencje i jedyną osobą mogącą wystąpić o kasację haniebnego wyroku wydanego z rażącym naruszeniem prawa jest Prokurator Generalny.  Wnioskuję zatem o poinformowanie Prokuratora Generalnego RP o jego powinnościach związanych z wypełnieniem moich oczekiwań. Natomiast w sprawie bandy żydowskich złoczyńców, której udało się po 28 latach naprawić błędy Milicji Obywatelskiej w Czeladzi z 1980 r. i zrobić ze mnie złodzieja w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 2008 r. bezprawnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. , wydanym w postępowaniu nakazowym, czyli zaocznie, bez mojej obecności, w postępowaniu kapturowym, wnoszę o przekazanie niniejszych wyjaśnień do Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach w ślad, ze Pismem z dn. 19 lutego br. , które Pani podpisała.

Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski   https://shoudio.com/user/sowa/status/6296

Polnischer Schulverein OSWIATA   Postfach 800626 D-65906 Frankfurt http://oswiata.weebly.com

http://sowa.quicksnake.de/Polnischer-Schulverein-OSWIATA/Bandy-w-strukturach-MS-20130310-Stefan-Kosiewski-Zniweczona-rzeczywistosc-FO144

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*


Zur Werkzeugleiste springen