Mea Maxima Culpa 20130708 Stefan Kosiewski FO207 O dobrych filmach i wyzszosci mniejszego Zla ZR ZECh Written by

Written by sowa (») today in category Fascynacja obłędem, read: 47×
basel/zielony-klekot.jpg
 Kościół Rzymskokatolicki jest historią doświadczeń Pana Boga Ojca Jezusa Chrystusa z ludźmi na tym świecie. Zarówno działań ludzkich pozytywnych jak też negatywnych, dobrych i złych. Zachowań oraz czynów budujących moralnie, prowadzących ku Bogu i Zbawieniu człowieka. A także doświadczeń destrukcyjnych, niszczycielskich, sprowadzających na grzesznika karę eschatologiczną, nieodwracalną, bo po śmierci wieczną.

Ewangelia według św. Mateusza: Sąd Ostateczny.

„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swym pełnym chwały. I zgromadzą się przed nim wszystkie narody a on oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata.

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem we więzieniu, a przyszliście do Mnie.“

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym, lub we więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?“ A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili“. Mt 25,40

Alex Gibney bei der Vorstellung von "'Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God', in Rom am 18.03.2013 (Bild: dpa/  Fabio Campana)

 Alex Gibney bei der Vorstellung von „‚Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God‘, in Rom am 18.03.2013  ARD, ttt So, 07.07.13 | 23:25 Uhr

O wszystkim, co uczynił ksiądz i pederasta Murphy Synowi Człowieczemu a także ponad 200 najmniejszym braciom Jezusa Chrystusa, dokonując na nich gwałtów seksualnych w katolickiej szkole dla głuchoniemych dzieci amerykańskich, mówi film dokumentalny Alexa Gibney’a „Mea Maxima Culpa“.  Wczoraj, we Wigilię absurdalnego, gdyż obcego chrześcijańskiemu nauczaniu Jezusa i nie wpisanego do Katolickiego Katechizmu dla Dorosłych, czyli po prostu: pogańskiego, bezwartościowego i bezsensownego gestu wrzucenia przez papieża Franciszka wiązanki kolorowych kwiatków do morza w taki sam pusty sposób, jak emerytowany w KGB, neopogański szaman na Syberii wrzuca jałowym gestem zioła do ogniska; w pierwszym programie telewizji niemieckiej ARD pokazano w audycji „ttt – titel, themen, temperamente“ obszerną zapowiedź filmu  zaprezentowanego na publicznej projekcji w Rzymie 18 marca 2013 r.

Rzeczony dokument filmowy ujawnia zbiorowe tuszowanie przez dziesięciolecia, na najwyższych szczeblach Watykanu, obżydliwego grzechu sodomii, w którym pogrążył swoją duszę homoseksualny kryminalista w sutannie księdza katolickiego w Stanach Zjednoczonych. Najwyższe szczeble Watykanu, to w hierarchicznym Kościele Rzymskokatolickim, w tym wypadku: papież Jan Paweł II (Karol Wojtyła), który zlecił, czyli nakazał jako hierarcha kardynałowi Ratzingerowi skuteczne wyciszenie, zatuszowanie sprawy dla dobra sprawy, jak wyrzucało się milicjantów ze służby dla dobra służby w PRL-u i jak biskup Hoser wyrzucił na emeryturę księdza Lemańskiego, który pochodzi z żydów niedoinformowanych, którzy nie wiedzą, po co żydowskiego pochodzenia Episkopat Polski wstępował do seminarium duchownego.

Pismo
Dlatego może np. nie rozumieć emerytus in spe (albowiem dekretem biskupa dopiero od Dnia Rocznicy Rewolucji Francuskiej, 14 lipca br.) mimo zachowanych święceń i braku ekskomuniki, dlaczego dla papieża Wojtyły, niczym dla żydowskiego rabina, Zło mogło być mniejsze i większe na takiej samej zasadzie, jak w żydokomunistycznym świecie gen.  Jaruzelskiego tzw. mniejsze Zło mogło być Dobrem.

Przypomnijmy  zatem na marginesie, że nie mogło być Zło obiektywnie Dobrem, gdyż nie przyniosło ani Polsce, ani Narodowi Polskiemu, ani Kościołowi nic dobrego – tajne spotkanie Jaruzelskiego z jp2 w Polsce stanu wojennego.

Czy było zatem Złem i grzechem posłuszne wykonanie nakazu Ojca świętego przez Przewodniczącego Kongregacji Doktryny Wiary? Nakazanie kardynałowi Ratzingerowi przez papieża Wojtyłę, aby świat nie ujrzał większości góry lodowej grzechów kleru?

Tymczasem Stolica święta poinformowana miała być, jak twierdzi reżyser Gibney, już w latach 60-tych (i 70-tych ponownie) o grasującym w Kościele amerykańskim zboczeńcu, który w diabelski sposób rytualizował terrorem psychicznym zachowania chłopców w St. John´s School.

„Rytualizacja zachowania polega na tym, że poczucie własnej wartości i godności rytualista zyskuje wyłącznie poprzez podporządkowanie swych czynności regułom postępowania, bez konieczności uwzględniania  w ocenie moralnej czynności innych ważnych aspektów, takich jak cele i skutki czynności“ – określił Marek Kosewski w książce analizującej młodych ludzi, znajdujących się w sytuacji psychologicznie zagrażającej, we więzieniu takim samym, jak więzienie dla młodych chłopców, w którym papież Franciszek umył przed Wielkanocą nogi nie uczniom swoim, Apostołom, jak Jezus pokazowo umył i nakazał umywać rytualnie kapłanom Kościoła Swiętego. Lecz wymył stary Bergoglio w gorszący sposób nogi młodym kryminalistom nie pytając ich nawet o to, czy wierzą w cokolwiek?

Krzyz-owanie-jpg-scaled500
 Nie tyle więc nawet – nie  zadając im pytanie, czy wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, w którego my z papieżem wierzymy, lecz chociażby: czy wierzą w to, że połączą w swoich nieodpowiedzialnych, mlodych głowach z pojęciem wartości ten rapsodyczny zaprawdę, spalony teatrzyk z umywaniem nóg niewierzącym albo i może wierzącym w Allacha?

Grzeszna szopka zawstydzająca ubogich, nie mająca przecież najmniejszego  wpływu na skrócenie okresu wyznaczonego wyrokiem sądowym do odsiadki. Zadziwiająca świat katolicki i zabawiająca z woli papieża Franciszka wolnomularski półświatek w obrzędowych fartuszkach. Używając słowa: półświatek – dowartościowuje się tu nie połowę, lecz większą część poczynań i tajemnic masonerii, większą proporcjonalnie od skrytej pod powierzchnią morza większości góry lodowej, o zderzeniu z którą pewnego statku pasażerskiego nakręcono przepiękny film fabularny Titanic, chwytający za serce jak Doktor Ziwago i dostarczający ludowi rozrywki za pieniądze, bowiem nawet jeśli obejrzeć w telewizji, jak „ttt“, czy w internecie (tu kliknij, żeby obejrzeć w mediatece ARD), to przecież ani prąd, ani internet nie jest jeszcze dla bezrobotnych ludzi na tym świecie za darmo!

Reżyser filmu, Alex Gibney mówi, iż zdemoralizowani przez księdza katolickiego głuchoniemi domagali się nie raz od Zastępcy Jezusa na Ziemi wyrzucenia zboczonego kryminalisty z Kościoła Katolickiego. Jednak Murphy nikogo nie przeprosił nawet i nic mu się nie stało; umarł w opinii świętości i został pochowany w 1998 r. w poświęconej ziemi z pompą, jak dawniej mawiało się we Wiedniu, czyli przy posiadanych odznaczeniach papieskich i w odprasowanej na tę okazję sutannie.

Heidelberg-biblioteka
 Reżyser wierzy w to, że jego film przyczynił się do podjęcia przez Benedykta decyzji o odejściu.  Bez obejrzenia filmu i bez zajrzenia do   głębi duszy ks. Józefa kardynała Ratzingera możemy tylko stwierdzić,    że zarozumiały, młody człowiek nagrodzony Oscarem, nie skrywa za okularami w tradycyjnie grubych oprawkach chazarskiej pewności siebie, gdyż zdaje się zdradzać nieznajomość lektury Doktora Fausta Goethego jakoż Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Nie ma nawet ten facet zielonego pojęcia o tym, co Hannah Arendt, która po 1933 r. i zawarciu przez Hitlera porozumienia ze syjonistami w sprawie emigracji żydów do Palestyny, porzuciła pracę naukową u boku Jaspersa w Heidelbergu i zajęła się na polecenie pewnej żydowskiej organizacji, jako przekonana syjonistka, wywożeniem z Niemiec do Palestyny dzieci żydowskich, a nawet wywoziła do Palestyny polskie dzieci – jak przyznała to w wywiadzie przeprowadzonym z nią przez Güntera Gausa i nadanym przez radio niemieckie 28.10.1964 r.: „…Die Kinder empfingen eine Berufsausbildung, Umschulausbildung. Hier und da habe ich auch polnische Kinder untergeschmuggelt. Es war eine reguläre Sozialarbeit, Erziehungsarbeit…“/ „…Te dzieci otrzymały wykształcenie zawodowe, wyszkolenie z przeszkoleniem. Tu i tam przeszmuglowałam także polskie dzieci. To była regularna praca socjalna, praca  wychowawcza…“ .

Laureat Oskara nakręcił zapewne film wtrząsający widzem, nie zna jednak z pewnością innej myśli Hanny Arendt, zawartej w korespondencji z początku lat 60-tych z żydowskim mistykiem Gershomem Scholemem, w której ta  powiedziała m.in.: „...Ich bin in der Tat heute der Meinung, daß das Böse immer nur extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur das Gute…“/ Rzeczywiście jestem zdania, że Zło jest zawsze tylko ekstremalne, lecz nigdy radykalne, nie posiada żadnej głębi a także żadnej demoniczności. Może spustoszyć cały świat właśnie dlatego, że wyrasta ono jak grzyb nad powierznię. Lecz głębokie i radykalne jest zawsze tylko Dobro…“.

Artworks-000045627833-rvgkga-original
Dlatego można chyba w spokoju oczekiwać, iż jednym z kolejnych jajek-niespodzianek, zrodzonych światu przez Franciszka z Piemonckich Bergogliów, może być po wyniesieniu na ołtarze Karola Wojtyły santo subito Benedykta, o którego Misji i tajemnicach tak mało zaiste wszyscy wiemy.

A może i będzie jeszcze dla kogoś niespodzianką przyszłościowe ogłoszenie syjonistki Arendt świętą?     „A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili“.

Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

http://www.spreaker.com/user/sowa1/mea_maxima_culpa_fo207 

Mea Maxima Culpa 20130708 Stefan Kosiewski FO207 O dobrych filmach i wyzszosci mniejszego Zla ZR ZECh

Studentki-w

Marek Kosewski. Ludzie w sytuacjach pokusy i upokorzenia. Warszawa 1985. ISBN 83-214-0485-5, s.34

Katholischer Erwachsenen- Katechismus. Das Glaubensbekentnis der Kirche. Herausgegeben von der Deutschen Bischofskonferenz. Bonn 1985

Pismo św. Pallotinum. Warszawa 1982

http://soundcloud.com/onomato-musik/a

Der internationale Ruf der deutschen Wissenschaft steht auf dem Spiel. Daher Stefan Kosiewski hat die Petition unterzeichnet

Geschrieben von sowa (») gestern um 13:54 in der Kategorie Uni, gelesen: 21x

uni/jaspers-2013.jpg
  An: Prof. Dr. Horst Hippler   Deutsche Forschungsgemeinschaft; Hochschulrektorenkonferenz: Preserve the Freedom to Publish Findings of Academic Misconduct in Germany  Petition von Stefan Heßbrüggen  Deutschland  Empfänger:  Prof. Dr. Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz  Prof. Dr. Peter Strohschneider, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft   http://www.change.org/de/Benutzer/sowa weiter lesen

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*


Zur Werkzeugleiste springen