O WOJNIE OKRUTNEJ

Faryzeusz obłudny grzeszy myślą, mową i uczynkiem odbiega od prawdy na pomieszanie złego i dobrego, aby człowieka prostego odwieść perfidnie od myślenia jasnego, mowy czystej, czynów dobrych. Od Prawdziwego i Pięknego…
Veröffentlicht von Stefan Kosiewski
                                                          O WOJNIE OKRUTNEJ

Faryzeusz obłudny grzeszy myślą, mową i uczynkiem
odbiega od prawdy na pomieszanie złego i dobrego, aby
człowieka prostego odwieść perfidnie od myślenia jasnego,
mowy czystej, czynów dobrych. Od Prawdziwego i Pięknego.

Bergoglisz! Czy chcesz mnie pogrążyć? Pyta Pan Jezus św.
Piotra: Quo vadis i nakazuje Szawłowi: pokaż mi monetę;
czyja podobizna jest na niej, czyj tytuł? – Peres, prezydent
Izraela, podpowiada Cimoszewicz, ubowiec, TW „Carex“,

(Dawid Goldstein, poprzednie nazwisko). – Modlisz się z nim
w Ogrodach Watykanu o pokój na świecie, bo sałata słowna
lepsza jest od snu, zawodzi nią zatem w oleandrach muezzin,
intonuje rankiem adhan i dwieście bomb atomowych mierzy

prosto w niebo nad miasto Gaza, niczym gołąb w poemacie
sumeryjskim o Gilgameszu i potopie (poczyna się od słów:
Enuma elisz…/ Kiedy w górze…) przenoszony do biblijnej
opowieści o człowieku ręką żyda, który śni i buduje barkę,

aby schronić w niej przed mściwością plemienną byka i krowę,
orła, lwa mocnego, węża i skorpiona jad, tygrysa, pantery oczy
i mięśnie prężące się pod skórą klatki wiersza ujętego rytmem
stalowych prętów sylab i akcentów, długości jerów i głosek.

Peres (używane w Polsce nazwisko: Perski) obok Ben Guriona
(ur. w Płońsku pod nazwiskiem Dawid Grün) nie boi się mówić
prawdy, albowiem nie naucza prawd Bożych, ale uczciwie ludzi
nagina do przyjęcia swoich własnych opinii jako ich oczekiwań.

Jak Hernando Cortez i Hernando Pizarro w XV i XVI wieku
dokonują zagłady Narodów Ameryki Południowej pod znakiem
krzyża świętego tudzież w imieniu Pana Naszego, Syna Bożego
Jezusa Chrystusa, pozostając w rzeczy samej satanistami na

służbie Złotego Cielca, Mamona faryzeusza – tak z Argentyny
ksiądz o patronimicznym nazwisku Hernández, Jorge fałszywe
mówi świadectwo o żywych tarczach z cywilnej ludności Gazy,
aby utrzymać się na posadzie proboszcza rzymskokatolickiego,

zaś biskup Shomali z patriarchatu łacińskiego Jerozolimy źródła
nienawiści kierującej wojskowych do agresji wojen zaborczych
doszukuje się w jednostkowym akcie śmierci trzech osób ludzkich.
Radio Watykańskie rozszerza już tylko wykreślony radius obłudy.

AD 2014 we Frankfurcie nad Menem

Stefan Kosiewski
http://sowa.quicksnake.org/Poetry/O-WOJNIE-OKRUTNEJ

Zur Werkzeugleiste springen